SYSTEM TIZLAB

INNOWACYJNY SYSTEM DO AUTOMATYZACJI PRACY DZIAŁU TECHNOLOGICZNEGO

 

TIZLAB
Technolog w jednej aplikacji ma wszystko, co potrzebuje, aby przygotować proces technologiczny.

 

Automatyczne generowanie dokumentacji technologicznej
TIZLAB bazuje na filozofii technologii grupowej, która wykorzystuje mechanizmy unifikacji produktowej i procesowej. TIZLAB na podstawie wprowadzonej struktury operacji i zabiegów automatycznie generuje dokumentację technologiczną. W wydzielonych obszarach następuje identyfikacja podobieństw i dopasowywane są wzorcowe procesy technologiczne.
Podczas wdrożenia opracowywane są szablony kart technologicznych, kart szkiców i innych wymaganych dokumentów. Możemy także implementować istniejące szablony Klienta.
Zastosowanie modułu TIZLAB PDM znacznie usprawnia i większa stopień automatyzacji tego procesu.